iso-9001

EN 10204:2004

Försäkran om överensstämmelse:

Acoplastic kan erbjuda certifikat enligt SS-EN 10204:2004, så att du har dokumentation på att leverans av material och produkter uppfyller dina krav.

2.1 – Arbetsförsäkran:
Försäkran om överensstämmelse av producerade ämnen med köpeavtal och intern kvalitetskontroll.

2.2 – Arbetsintyg:
Försäkran om överensstämmelse med köpeavtal, intern kvalitetskontroll och med angivna testresultat uppmätta vid icke-batchspecifik inspektion.

3.1 – Inspektionscertifikat:
Försäkran om överensstämmelse med köpeavtal och intern kvalitetskontroll med angivna testresultat uppmätta vid batchspecifik inspektion.

Materialkvaliteten testas i eget laboratorium och består som standard av en densitetsmätning och dragprovning där mekaniska egenskaper som draghållfasthet, töjning och elasticitetsmodul fastställs.

Om du önskar ytterligare information om vår efterlevnad av bestämmelser och våra test av andra egenskaper, är du välkommen att kontakta våra ingenjörer på telefon 4925 2160 eller via e-post till info@acoplastic.dk

coplastic erbjuder även icke-bindande rådgivning kring användning av ämnen i PTFE och high-tech plastmaterial i din produktion – läs mer om våra tjänster här