ISO 9001

ISO 9001

Kontinuerligt kvalitetslyft genom dialog

Med hjälp av ISO 9001 har vi skapat en överblick över vårt arbets- och tillvägagångssätt samt sambandet mellan åtgärder inom kvalitetsledning och -styrning. Det systematiska kvalitetsarbetet lägger även grund för en god dialog med kunderna där vi lyfter varandra och kontinuerligt finjusterar processerna.

Kvalitet i samarbete med kunden

Som seriös underleverantör till stora delar av den danska och utländska industrin utför vi alltid kvalitetsprocesserna i samarbete med våra kunder och leverantörer. Därmed arbetar vi inte enbart utifrån ett på förhand fastställt kvalitetssystem, utan i högre grad även efter den enskilda kundens angivna procedurer och regler – och alltid med utgångspunkt i den största gemensamma nämnaren. Därför kan våra produkter ofta ingå direkt i kundernas produktionslinjer utan ytterligare kontroll.

Kontroll och spårbarhet från början till slut

Vi genomför löpande kontroller på samtliga nivåer – både under råmaterialframställningen, under bearbetningen samt vid slutinspektionen. Samtliga relevanta data verifieras med den enskilda medarbetarens initialer på produktionsordern. Denna grundliga utgångskontroll säkrar att varje produkt uppfyller dina krav och att den packas enligt avtalat fraktsätt.

Acoplastic har varit certifierat enligt ISO 9001 sedan 2007 och är från och med början av 2016 även godkänt enligt ISO 9001:2015.

Acoplastics certifikat: ISO 9001: 2015