PTFE

ISO 9001 säkrar kvalitet och spårbarhet av Acoplastics PTFE-bearbetade maskindelar och specialdelar.

Kvalitet og materialedokumentation

Dokumenterad kvalitet i alla led

God och felfri kvalitet ger bättre ekonomi – både för oss och för våra kunder. Därför finns i vår kvalitetskedja endast plats för de starkaste leden. Det gäller allt från råvaruleverantörer till transportörer. De strängaste kraven ställer vi dock på oss själva. Vi har infört en rad procedurer i produktionen, bl.a. ISO 9001, som säkrar kvalitet och spårbarhet av tillverkade ämnen. Kvalitetsprocessen kan även anpassas i samarbete med dig så att samtliga punkter uppfyller de procedurer som finns beskrivna för din verksamhet. Detta ger ännu en fördel då våra leveranser kan ingå direkt i din produktionslinje utan ytterligare kontroller.

Acoplastic har kunskapen som försäkrar högsta kvalitet i varje leverans:

Certifikat

– ISO 9001:2015

Godkännande av råmaterial där vi efterlever följande:

WRAS
3A
REACH
ROHS
EU/10-2011
EC/1935-2004
EC 2023-2006
FDA
USB klasse 1-6
Production Part Approval Process (PPAP)