kvalitetsafdeling

Kvalitetsavdelning

Avancerat laboratorium för interna tester och mätningar

För att kunna säkra en kvalitet med de mikrotoleranser som vi arbetar med hos Acoplastic krävs ett stort urval av marknadens bästa utrustning. Dessutom krävs erfarna medarbetare som har kunskapen om hur utrustningen ska användas och kalibreras.

Vårt testlaboratorium rymmer idag bland annat

  • koordinatmätningsmaskiner: DeMeet 404 hybridmodell för både taktil och optisk mätning samt DeMeet 220 för ren optisk mätning (noggrannhet ner till mikrometernivå)
  • dragprovningsmaskiner: Lloyd Instrument LRK+ (upp till 2 500 Newton dragprover + kompressionstest)
  • yt- och grovhetsmätare: Diavite DH-8 (exakt mätning av konturer, grovhet samt en rad olika typer av ytor)
  • laboratorievåg: Mettler-Toledo (mäter densitet).

Acoplastic har dessutom ett nära samarbete med utvalda specialister inom DSC-analys (Differential Scanning Caliometry), vilket bl.a. används för att dokumentera polymermorfologi i våra harts och compounds.

Du kan läsa mer om vårt kvalitetsarbete och våra certifieringar och godkännanden här!