Livsmedelsgodkännande

Fullständig efterlevnad av danska och internationella standarder

Många av Acoplastics PTFE-komponenter används inom läkemedels- och livsmedelsindustrin där det ställs höga miljö- och kvalitetskrav. Vi baserar vår försäkran om överensstämmelse på råvaruleverantörernas data samt våra egna tester. Om ditt företag har en egen godkännandemall som ni önskar använda, utgår vi naturligtvis från den.

Material avsedda att komma i kontakt med livsmedel och andra försäkringar om överensstämmelse

Vid leverans av produkter till läkemedels- och livsmedelsindustrin arbetar vi i huvudsak efter följande förordningar och standarder:

 • EG/1935/2004 – Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • EG/10/2011 – Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • FDA CFR 21 §177.xxxx, Indirekta tillsatser: Polymerer
 • WRAS – Water Regulations Advisory Scheme
 • 3A Sanitary standard
 • USP Klass VI, biokompatibelt material
 • EG/2023/2006 – God tillverkningssed.

Acoplastic kan även erbjuda certifikat om överensstämmelse enligt SS-EN 10204:2004. Här dokumenterar vi mekaniska draghållfasthetsegenskaper och materialets densitet genom batchspecifika och icke-batchspecifika materialtest, allt för att säkra att materialet lever upp till dina krav och tillämpningar.

Som underleverantör av utrustning till livsmedelsindustrin erbjuder Acoplastic bland annat:

 • rådgivning kring användning av komponenter i PTFE och high-tech plastmaterial
 • materialval och design av lösningar
 • spårbarhet av samtliga material/enheter
 • försäkringar om överensstämmelse/certifikat
 • kontroll och dokumentation
 • just in time-leverans

Om du önskar ytterligare information om våra certifieringar och godkännanden är du välkommen att kontakta våra ingenjörer på telefon 4925 2160 eller via e-post till info@acoplastic.dk

Acoplastic erbjuder även icke-bindande rådgivning kring användning av ämnen i PTFE och high-tech plastmaterial i din produktion – läs mer om våra tjänster här