Acoplastics mission är att tillföra din verksamhet en särskild konkurrensfördel genom utveckling av lösningar i PTFE och konstruktionsplast.

Mission & vision

Acoplastic A/S är känt för

  • att utföra uppdrag av hög komplexitet
  • att tillföra komponenterna hög förädlingsgrad
  • att skapa resultat via engagemang, utveckling och utvidgad service
  • att vara den strategiska värdetillförande partnern.

Mission

Acoplastics mission är att ge sina kunder konkurrensfördelar genom ingenjörsteknik, design, utveckling och tillverkning av individuella lösningar i PTFE eller high-tech plastmaterial.

Genom utvecklande av exakta PTFE-recept i eget registrerat varumärke, Acoflon®, med tillhörande bearbetningsmetoder säkrar vi förutsättningar och prestanda för dina produkter och/eller maskiner.

Vision

Acoplastic vill övergripande vara förstahandsvalet vid val av stärkande och attraktiva samarbetspartner inom bearbetning av maskindelar i PTFE och besläktade komplexa material och vi vill

  • försäkra att leveranser och tjänster alltid överensstämmer med ingångna avtal
  • leverera avtalad mängd och kvalitet efter avtalad tid
  • ge en service som är synligt och dokumenterat värdeskapande
  • leverera säkerhet och minimera våra kunders risker
  • vara en attraktiv arbetsplats och locka kompetenta medarbetare
  • skapa inkomster för fortsatt utveckling och tillväxt.