Modifierad PTFE

Acoflon® M100

Modifierad PTFE återfinns i bl.a. vårt compound Acoflon® M100. Det är PTFE med tillsats av en liten mängd PPVE (perfluoropropylvinyleter) som skapar en tätare polymerstruktur utan att ändra den höga kemiska resistensen hos PTFE.

De främsta fördelarna med modifierad PTFE är:

  • låg kallflytning
  • låg permeabilitet
  • bättre mekaniska egenskaper.

Den täta strukturen minskar materialets permeabilitet och ökar generellt de mekaniska egenskaperna. I jämförelse med Virgin PTFE är kallflytningen av materialet halverad och det är lättare att uppnå fin yta på bearbetade komponenter.

Dessa egenskaper gör materialet attraktivt i samband med tillverkning av:

  • farmaceutiska komponenter
  • livsmedelskomponenter
  • bälgar och membran.

livsmedelsdeklarationer M100
livsmedelsdeklarationer M100 TFM 1610
livsmedelsdeklarationer M100 TFM 1705