moulding

Vi har total kontroll över samtliga led i produktionsprocessen

Moulding

PTFE från vår egen moulding-avdelning

Acoplastic disponerar över den bästa tekniken för tillverkning av kvalitetslösningar i PTFE. Med vår egen moulding-avdelning har vi total kontroll över samtliga led i produktionsprocessen och kan förädla din produkt på en högre nivå. Råvarorna köper vi från världens mest innovativa leverantörer på området – beroende på specifikationskraven.

Förutom compounds för egen produktion levererar vi även PTFE till försäljning som halvfabrikat, t.ex. Acoflon® (vårt eget varumärke) samt PTFE-smörjmedel på beställning. Tack vare en hög produktionskapacitet kan vi alltid leverera och själva hantera order av större volym.

250 recept – de flesta kundspecifika

Hos Acoplastic tillverkar vi själva  PTFE-ˮråvarornaˮ . Berätta vilka egenskaper din produkt ska ha så sammanställer vi det PTFE-recept som löser uppgiften på bästa sätt. Detta görs bland annat genom tillsättning av olika tillsatsämnen som glas, kol, kolfiber, keramik, ekonol och grafit eller metallkomponenter som rostfritt stål och brons. Under de senaste 47 åren har vi utvecklat över 250 recept som alla uppfyllt ett bestämt syfte.

Moulding och sintringsprocessen gör PTFE-materialet redo för bearbetning

Genom moulding pressas det levererade PTFE-pulvret samman under högt tryck för att täta materialet och göra det redo för sintring. Exakt processtyrning under moulding bidrar till att säkerställa kvaliteten och förhindrar sprickbildning i det färdiga materialet. Vår moulding-avdelning använder både hydraulisk och isostatisk pressning, vilket säkrar högsta produktivitet och kvalitet.

Sintring är en process där sammanpressad PTFE värms upp och ”smälts samman” till den färdiga råvaran – klar för bearbetning. Hela förloppet styrs och övervakas noggrant då PTFE-materialets optimala struktur uppnås vid korrekt kylning genom det kristallina området. Genom att hålla en bestämd temperatur under en längre period kan de sista restspänningarna från mouldingprocessen avlägsnas.

Vår erfarenhet och vårt know-how inom moulding och sintring säkerställer ett formstabilt råmaterial som möjliggör produktion av slutprodukter med små toleranser och höga krav.

Acoplastics produkter:

  • PTFE moulding – stänger, rör och plattor – halvfabrikat
  • ACOFLON® (vårt eget märke i PTFE) – isostatiskt/hydrauliskt pressad och bearbetad PTFE
  • Virgin PTFE, modifierad PTFE och PTFE med 2 eller flera komponenter, t.ex. PEEK/PTFE.

Läs mer om våra olika PTFE-typer och produkttyper här