untitled

Acoplastics eget PTFE brand hedder Acoflon® og fremstilles af syntetisk fluoropolymer også kendt som Polytetrafluoroethylen og Teflon®.

PTFE – en syntetisk fluoropolymer även känd som polytetrafluoroetylen och Teflon®

Många unika egenskaper i en och samma lösning

PTFE är ett starkt och flexibelt material som är idealiskt för användning i produkter där höga krav ställs på materialets egenskaper och kemiska resistens.

PTFE – förkortning av polytetrafluoroetylen

PTFE är en förkortning av polytetrafluoroetylen, som är en syntetisk fluoropolymer av tetrafluoroetylen med otaliga användningsmöjligheter. DuPont upptäckte PTFE av en ren tillfällighet 1938 och var först med att kommersialisera materialet under varumärket Teflon®.

Bland fluoropolymererna är PTFE den mest ”fluorerade”. Den linjära polymerkedjan, som är täckt av fluoratomer, ger upphov till en rad av materialets unika egenskaper: låg friktion, hög kemisk resistens, lättglidande funktion (jfr Teflon®) med mera. Dessa egenskaper överträffas sällan av andra material – särskilt när de ska ingå i ett och samma material.

Kontakta våra försäljningsingenjörer för en offert på din PTFE-lösning

Eget märke – PTFE Acoflon®

Acoplastic har sedan starten 1968 i huvudsak varit känt för sina kvalitetsprodukter inom PTFE. Vårt eget märke heter Acoflon® och är från och med 2016 varumärkesregistrerat.

Acoflon® tillverkas i överensstämmelse med regler för god tillverkningssed, EG/2023/2006, och spårbarhet i enlighet med EG/1935/2004. Ett urval av våra Acoflon®-produkter efterlever även amerikanska FDA:s regelverk och kan användas i direktkontakt med livsmedel och läkemedelsprodukter.

PTFE halvfabrikat och kundspecifika komponenter

Idag erbjuder vi PTFE halvfabrikat i form av bland annat:

  • PTFE compounds
  • PTFE rör
  • PTFE stänger
  • PTFE plattor

Vi utvecklar, tillverkar och bearbetar även kundspecifika komponenter i PTFE, exempelvis maskindelar, membran, tätningar, O-ringar, bälgar med mera. Vi erbjuder dessutom isostatisk och hydrauliskt pressad PTFE samt svarvning och fräsning i PTFE-material
– se listan över material i Acoflon®