PTFE-bronze

PTFE Bronse

Acoflon® 408

Tillsättning av bronspartiklar till PTFE ger bland annat följande egenskaper:

  • mekaniska egenskaper vid hög temperatur
  • hög värmeledningsförmåga
  • god slitstyrka
  • elektrisk ledningsförmåga.

På grund av den ökade värmeledningsförmågan används PTFE Bronse – inklusive vårt Acoflon® 408 compound – ofta i tillämpningar som involverar höga temperaturer och tryckpåverkan, t.ex. till:

  • kullager och kolvringar
  • packningar och tätningar
  • självsmörjande tillämpningar.