ppap

Acoplastic specificerar och dokumenterar processerna samt kvalitetskontrollen utifrån dina krav.

PPAP – kontrolrapporter

Specificering av processerna utifrån dina krav

PPAP (Production Part Approval Process) är en strukturerad godkännandeprocess känd från TS16949, vilken är mycket utbredd inom bilindustrin. Fler och fler större företag har under de senaste decennierna sett fördelarna i denna godkännandeprocess och valt att implementera standarden. Idag är PPAP en av hörnstenarna i Acoplastics kvalitetsstyrningssystem. Det innebär att vi kan specificera och dokumentera processernas kapacitet samt kvalitetskontroll utifrån dina krav – och det gäller genom hela vår produktionsapparat. Med denna optimala transparens kan du alltid vara säker på att produktens prestanda och kvalitet lever upp till dina förväntningar.

Kontroll och dokumentation

Under hela produktionsprocessen sker visuella och mekaniska kontroller löpande på samtliga nivåer – från råmaterialframställning och bearbetning till slutinspektion och utgångskontroll. Vid utförandet av PPAP utarbetar vi en rad dokument efter dina önskemål, t.ex.:

  • processkapacitetsanalys
  • översikt över kvalitetskontroll
  • materialkvalitet
  • riskbedömning av kritiska procedurer.

Denna dokumentation säkrar att alla produkter lever upp till dina krav och specifikationer så att de kan ingå direkt i din produktionslinje. Genom god dialog grundad på bl.a. PPAP kontrollrapporter och kvalitetstester kan vi löpande finjustera lösningen och optimera enskilda delprocesser.

Om du önskar ytterligare information om våra certifieringar och godkännanden är du välkommen att kontakta våra ingenjörer på telefon 4925 2160 eller via e-post till info@acoplastic.dk

Acoplastic erbjuder även icke-bindande rådgivning kring användning av ämnen i PTFE och high-tech plastmaterial i din produktion – läs mer om våra tjänster här