PTFA-staal

PTFE Stål

Acoflon® 510

Produkter tillverkade av PTFE med tillsats av rostfria stålpartiklar (AISI 316) utmärker sig bland annat genom:

  • mekaniska egenskaper vid hög temperatur
  • hög värmeledningsförmåga
  • mycket god slitstyrka
  • låg kallflytning.

PTFE Stål – exempelvis Acoflon® 510 – används ofta i tillämpningar med abrasivt slitage på motstående ytor, exempelvis:

  • kullager och kolvringar
  • packningar och tätningar.