untitled

Du kan lita på Acoplastics rådgivning ända från idéutveckling till leverans av den färdiga produkten.

Rådgivning

Rådgivning är vårt viktigaste recept

Dialog och sparring öppnar nya möjligheter och leder till effektivare lösningar: Vårt mål är att bidra med värde till ditt projekt genom kompetent sparring, rådgivning, bearbetning och slutlig tillverkning. Du kan lita på vår specialkompetens ända från idéutveckling till leverans av den färdiga produkten.

Idémognad med fokus på pris/kvalitet

Hos Acoplastic har vi varit med och utvecklat hundratals innovativa lösningar baserade på PTFE (polytetrafluoroetylen) och high-tech plastmaterial (t.ex. PEEK, PPS och HDPE). Vår kunskap och erfarenhet är din garanti för bästa kombination av pris och kvalitet. Med en enastående tillgång till design och utveckling kan vi hjälpa till att minimera dina utvecklingskostnader – både vid tillverkning av högkvalitetsprodukter i större eller mindre serier samt vid prototyper eller mindre testserier.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar diskutera:

  • användning av komponenter i PTFE, PEEK och övriga high-tech plastmaterial
  • materialval
  • design av lösningar i PTFE och high-tech plastmaterial
  • spårbarhet av material/enheter
  • försäkringar om överensstämmelse/certifikat
  • kontroll och dokumentation
  • logistik (t.ex. just in time-leverans).

Att välja rätt PTFE compound eller konstruktionsplast för en specifik tillämpning är en komplicerad uppgift. Genom att dra nytta av Acoplastics kunskap och erfarenhet sparar du både tid och resurser.

Kontakta våra försäljningsingenjörer för en offert på din PTFE-lösning