om-acoplastic

Sedan 1969 har Acoplastic specialiserat sig på att skräddarsy PTFE-recept och konstruktionsplast till danska och internationella industriföretag.
Acoplastics mission är att tillföra din verksamhet en särskild konkurrensfördel genom utveckling av lösningar i PTFE och konstruktionsplast.

Vår historia

Nischproduktion och experiment med PTFE

Det hela startade 1969 med några maskiner från DTI (Dansk Termoplastisk Industri) och några kunder som av strategiska skäl låg utanför deras kontroll. Under ledning av grundaren Kjeld Aaby Pedersen växte Acoplast, som då även använde undernamnet Advance Construction Plastic, snabbt och började experimentera med PTFE (polytetrafluoroetylen). Resultatet blev en visionär nischproduktion i området kring Helsingör. Under ett antal år stod kemiingenjören Oscar Laut för bl.a. systematisering och utveckling av många av de recept som används idag inom PTFE.

Skapande av nya produktområden

Verksamheten flyttade 1988 till fabriksbyggnaden på Løvdalsvej 5 i Helsingör. Detta beredde plats för att komplettera produktionen av kritiska maskindelar med PTFE-beklädda ytor. Denna del av produktionen lades dock ner igen några år senare.

Oberoende fond inför ny teknik

Den 11 mars 1997 dog Kjeld Aaby Pedersen och Acoplastics framtida konstruktion och existens säkrades genom upprättandet av en oberoende fond. Företaget fortsatte sin expansion med vidareutveckling av kritiska maskinkomponenter till dansk och utländsk industri – i huvudsak inom PTFE. Denna fas kännetecknades dessutom av parallellt införande av moderna ledningsprinciper och modern teknologi, exempelvis produktionsrobotar, produktionsstyrnings- och kvalitetssystem.

Internationalisering och utbyggnad

I samband med de omfattande verksamhetsändringarna vid millennieskiftets början bytte Acoplast namn till det mer internationellt gångbara Acoplastic A/S – dock fortsatt med undernamnet Advance Construction Plastic. Sedan dess har vi löpande utvidgat vårt produktionsareal och köpte därför 2012 grannegendomen Løvdalsvej 7A, dit större delen av administrationen förflyttats.

Acoplastic är idag – med erfaren personal och det senaste inom produktionsutrustning och system – väl rustat för att tillgodose dansk och utländsk industri med kritiska maskinkomponenter i främst PTFE, PEEK och övriga high-tech material.

Business cases för din bransch

Står du med en konkret problemställning eller önskar du mer information om användning av PTFE eller konstruktionsplast inom ditt område? Då har vi med stor sannolikhet redan den nödvändiga kunskap och erfarenhet från tidigare projekt som kan föra dig vidare i processen. Och du är alltid välkommen att kontakta vår icke-bindande rådgivning.

Kontakta våra försäljningsingenjörer på telefon 4925 2160 eller via e-post till info@acoplastic.dk och ta reda på vad vi kan hjälpa dig med.

Få mer information om våra lösningar – få vårt nyhetsbrev eller be om ett business case.