WRAS

WRAS

Acoplastics PTFE-produkter efterlever sanitära standarder

Världen över har internationella och lokala standarder införts för att förhindra att företag skapar avfall, missbrukar eller förorenar vattenförsörjningen. Samtidigt ställs även krav på efterlevnad av kvalitet. För produkter/enheter knutna till vattenförsörjningen arbetar Acoplastic efter följande standarder:

WRAS

WRAS är utvecklad och accepterad av samtliga vattenförsörjningsföretag i bl.a. Storbritannien. Standarden består av ett WRAS produktgodkännande och ett WRAS materialgodkännande.

WRAS produktgodkännande: täcker hela produkter, som t.ex. ventiler, pannor och duschar, som genomgår ett mekaniskt test samt ett vattenkvalitetstest.

WRAS materialgodkännande: täcker material och komponenter som inte är tillverkade i metall, t.ex. PTFE rördelar, O-ringar och tätningar, som testas för sin påverkan på vattenkvaliteten. Vi har därmed dokumentation på att våra komponenter inte förorenar vattnet samt att de uppfyller gällande regelkrav.

WRAS ACO 100

WRAS ACO 215

3-A Sanitary Standards (3-A SSI)

En amerikansk standard vars huvudsyfte är att skydda förbrukningsprodukter från kontaminering, samt säkra att alla kontaktytor kan rengöras/steriliseras eller enkelt monteras isär för manuell rengöring. Standarden säkrar bl.a. optimala förhållanden för mejeri- och livsmedelsprodukter som kan komma i kontakt med aktuell komponentdel.

Om du önskar ytterligare information om våra certifieringar och godkännanden är du välkommen att kontakta våra ingenjörer på telefon 4925 2160 eller via e-post till info@acoplastic.dk

Acoplastic erbjuder även icke-bindande rådgivning kring användning av ämnen i PTFE och high-tech plastmaterial i din produktion – läs mer om våra tjänster här